KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Jūratė.eu" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0293 ,,UAB ,,Jūratė.eu“ eksporto plėtra ir skatinimas užsienio rinkose" 

Finansavimo suma – 45 000 Eur.
Bendra projekto vertė - 90 000 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas skirtas įmonės konkurencingumo įvairiose pasaulio rinkose didinimui.

Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką: dalyvaujant Vokietijos, Prancūzijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus.

 

BUILDING THE FUTURE OF LITHUANIA

JSC "Jūratė.eu" is a part of the project (No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0293) "Export development and promotion of JSC "Jūratė.eu" in foreign markets" financed by the EU structural funds.

The support is 45 000 EUR. The total value of the project is 90 000 Eur.

The project is funded by the European Regional Development Fund.

The project serves to increase the company's competitiveness in various world markets.

To promote sales and realise production potential, the company leads an active export promotion policy: participating at international B2B trade shows in Germany, France and the United States, developing effective marketing tools to expand already existing markets and attract new customers.