KURIAME LIETUVOS ATEITĮ

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Jūratė.eu" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0293 ,,UAB ,,Jūratė.eu“ eksporto plėtra ir skatinimas užsienio rinkose" 

Finansavimo suma – 45 000 Eur.
Bendra projekto vertė - 90 000 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas skirtas įmonės konkurencingumo įvairiose pasaulio rinkose didinimui.

Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką: dalyvaujant Vokietijos, Prancūzijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų išplėsti esamas rinkas ir pritraukti naujus klientus.